Calendari de Juntes

Les Juntes Ordinàries de l’AFA pel curs 2020/21 se celebren alternativament el segon dimarts de cada mes i segon dijous de cada mes, de 19.00 a 20.30 hores online.

Si vols participar demana l’enllaç a: info@afainstitutmontserrat.cat

Les properes dates són:

    • 11 de febrer de 2021

La participació és oberta a tots el/les membres de l’AFA.

Tothom pot col·laborar de forma puntual o indefinida.