Calendari de Juntes

Les Juntes Ordinàries de l’AFA pel curs 2019-20 se celebren el segon dijous de cada mes, de 19.00 a 20.30 hores a la Sala de Professors.

12 de setembre 2019

10 d’octubre 2019

23 d’octubre 2020 Assemblea General 

14 de novembre 2019

12 de desembre 2019

16 de gener 2020

13 de febrer 2020

12 de març 2020

9 d’abril 2020 (per decidir)

14 de maig 2020

11 de juny 2020

La participació és oberta a tots el membres del AFA. Tothom pot col·laborar de forma puntual o indefinida.