ASSEMBLEA GENERAL DE L’AFA 23-10-2019

El President de l’Associació de Famílies de l’Institut Montserrat convoca a Assemblea General el dia 23 d’Octubre a les 19h a la Sala Polivalent amb el següent ordre del dia:

  1. Memòria curs 2018/19
  2. Memòria i balanç econonòmic curs 2018/19
  3. Porjectes i pressupost curs 2019/20
  4. Precs i preguntes