Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre on hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són escollits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Totes les famílies estem representades en el consell escolar de centre. Per això, és important dir la nostra opinió i intervenir en l’educació dels nostres fills i filles a través d’aquest espai.

Les persones que representen les famílies al Consell Escolar són:

    • Johanna Cáceres
    • Miriam Gilboy
    • Susana Gutierrez
    • Anna Lombarte

I en representació de l’AFA l’Amaia Clemente.