L’Associació de Famílies d’Alumnes del Institut Montserrat

L’Associació de Famílies d’Alumnes fonamenta la seva raó de ser en la de contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles al llarg de la seva estada escolar a l’Institut Montserrat.

L’Assemblea General de l’AFA és l’òrgan suprem de l’associació, es reuneix de manera ordinària dos cops l’any té com a funció principal escollir la Junta Directiva que la representarà i és qui gestiona les activitats de l’AFA durant tot l’any.  

La Junta Directiva és l’òrgan executiu, els seus càrrecs són voluntaris i no remunerats i qualsevol pare, mare o responsable d’un alumne/a pot accedir per a formar-ne part.

Qualsevol iniciativa que pugui engegar l’AFA necessita del voluntariat de les famílies per a fer-la possible. Per aquesta raó, us volem encoratjar a participar ja sigui venint a les reunions de la Junta que fem cada mes: per a donar el vostre punt de vista, fer propostes o oferir la vostra ajuda per tirar endavant els projectes de les comissions. 

Aquesta col·laboració pot ser indefinida o puntual. 

Per a més informació i oferir la vostra col·laboració escriviu a : info@afainstitutmontserrat.cat