Delegats

Funcions dels Delegats de curs

  • Actuar com a representants de les famílies, recollir les possibles propostes i problemàtiques, consells o informacions que puguin sorgir, per tal de canalitzar-ho als òrgans de l’Institut  (Equip Directiu, Junta Afa,  etc.).
  • Ser convocats a dues reunions anuals, una cada quadrimestre, amb la  Junta de l’AFA. Se’ls informarà dels diferents projectes i gestions de l’AFA, i d’aquesta manera podran transmetre la informació de les qüestions de més interès a la resta de famílies. És important que ajudin a fer el seguiment de les activitats de l’AFA per saber la satisfacció de la resta de pares/mares  i poder proposar canvis per millorar els serveis.
  • Fer de coordinadors i informadors entre els pares i mares del curs, fomentant la comunicació entre ells i la cohesió (per exemple organitzant un sopar o un dinar o una sortida  de classe sobretot els  primers cursos)
  • Els delegats de 4t d’ESO col·laboraran en l’organització del viatge i la festa de final de cicle a l’Institut en coordinació amb l’equip docent de 4t d’ESO.

Per tal de facilitar la comunicació entre els delegats/des i les famílies, es prioritzarà la comunicació per correu electrònic. L’AFA facilitarà als delegats un llistat amb dades de contacte de les famílies de les classes corresponents.

Objectius

Els objectius que esperem assolir son:

  • Una millor comunicació entre les famílies, l’AFA i l’Institut.
  • Poder actuar més ràpidament i col·lectivament davant d’ incidències .
  • Cohesionar els col·lectius de l’Institut.

Coordinació

Les coordinadores de l ‘AFA per als delegats/des són Laia Llucià i Miriam Gilboy . Si no coneixes qui és el pare o mare delegat del teu curs, o tens qualsevol dubte, envia’ns un missatge i et donarem les seves dades.

Pots contactar-nos per mail a: delegades@afainstitutmontserrat.cat