Extraescolars

Les extraescolars són activitats setmanals que duren tot el curs i que es realitzen fora de l’horari lectiu, per tal de desenvolupar habilitats i millorar coneixements en diferents àmbits.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, la inscripció es farà seguint l’ordre de recepció de les sol·licituds. També esvalorarà la possibilitat d’obrir un nou grup si s’arriba al número màxim d’alumnes marcat segons l’activitat.

La inscripció a les activitats suposa un compromís d’assistència a les sessions setmanals programades així com el compromís de permanència trimestral.

Aquest compromís és imprescindible per tal d’evitar un moviment constant d’alumnes que fa que resulti més complicat seguir el ritmed’aprenentatge i d’assoliment dels objectius previstos per al grup i pot resultar perjudicial per a la resta d’alumnes que fan l’activitat.

El preu que consta en cadascuna de les activitats correspon al cost anual de l’activitat dividit en 9 mesos. El fet de no assistir a alguna de les sessions setmanals no comporta cap descompte en el cost de l’activitat.

Les activitats extraescolars tenen un cost de matrícula de 20€ per aquells alumnes que no formen part de l’AFA o venen d’un altrecentre.

Durant el curs, les altes són factibles només si la ràtio d’alumnes per grup ho permet i si el nivell de l’alumne s’ajusta o es pot adaptar a l’activitat ja començada.

Les baixes són efectives a partir de l’últim dia de cada un dels períodes següents i s’han de notificar dues setmanes abans que acabi eltrimestre:

  • 1r període: d’octubre a desembre
  • 2n període: de gener a març
  • 3r període: d’abril a juny

    Per tant, en el cas que un alumne es vulgui donar de baixa enmig d’un període (després de comunicar-ho a l’AFA) s’haurà d’abonar el que quedi pendent del període. Aquesta norma no s’aplica en aquells casos en què la baixa vagi acompanyada d’una prescripció o informe mèdic.

Podeu consultar la Guia Bàsica d’Extraescolars en aquest enllaç

Si tens qualsevol dubte, envia un correu a: extraescolars@afainstitutmontserrat.cat