Itineraris acadèmics

Existeixen diverses webs que haurem de consultar al llarg de tota la nostra vida acadèmica. Hem fet una selecció de les que trobem més interessants i aporten prou informació en el moment de presa de decisions:

TRIA EDUCATIVA

A la web de tria educativa del departament d’Ensenyament podreu trobar informació sobre el funcionament dels ensenyaments post obligatoris.

 1. BATXILLERAT
 2. CFGM i CFGS
 3. CFGM i CFGS Arts plàstiques i disseny
 4. CFGM i CFGS Esportius
 5. Ensenyaments artístics superiors

UNPORTAL

Des del centre l’alumnat està subscrit a la pàgina web d’Unportal. Un recurs molt interessant que aglutina la informació de les diverses webs oficials i fa un recull de tots els ensenyaments post obligatoris.

Per poder accedir-hi, a dalt a la dreta s’ha d’introduir:

 • Usuari: 1525@unportal.cat
 • Contrasenya: 13.1525

CAMPANYA IN-FORMA’T

L’Ajuntament de Barcelona organitza cada any la campanya In-forma’t amb un programa de més de 50 activitats que giren al voltant de:  

 1. Què sóc i què m’agrada?
 2. Quins camins puc escollir?
 3. Quina oferta existeix?
 4. És com m’ho imagino?

Podeu consultar la guia actualitzada dels estudis postobligatoris en aquest enllaç.