Memòria 2019/20 i Full de ruta 2020/21

A l’Assemblea celebrada el 3 de desembre de 2020 es va aprovar la memòria econòmica del curs anterior i es va votar la nova junta directiva i el pressupost del curs 2020-21.