Normativa Armariets

La petició d’armariet es farà en el moment de la matricula ordinària o a través del formulari habilitat a l’efecte, durant els mesos de setembre i octubre.

A principi de curs, s’assignaran els armariets als usuaris demandants (no es podrà utilitzar cap armariet fins que s’hagi comunicat la corresponent assignació)

Els armariets s’han de tractar amb cura, evitant produir desperfectes en els mateixos. En cas que es produeixin, l’usuari s’haurà de fer càrrec del cost de reparació

Els usuaris han de posar un candau al armariet assignat, ja que no disposen de mesures de tancament segur

Es recomana la utilització de candaus amb “contrasenya” que cal que sigui fàcil de recordar per part de l’usuari

En cas de pèrdua de la clau o d’oblidar la contrasenya, caldrà fer una petició per mail a info@afainstitutmontserrat.cat i es procedirà a trencar el candau, per tal que la guixeta es pugui obrir, passant factura del servei a l’usuari