Enamora’t del teu fill o filla adolescent. 2017

El passat 26 d’abril va tenir lloc a l’Institut la conferència-taller “Enamora´t del teu fill/a adolescent. Coaching per a pares i mares”, a càrrec d’Eva Donat, facilitadora-coach i, alhora, mare de l’Institut.

L’Eva va plantejar l’adolescència com una etapa plena de canvis i transformacions, “una etapa d’extrema sensibilitat i vulnerabilitat”, on es fa més necessari que mai (o tan necessari com sempre), la presència i el suport dels adults i en especial, dels pares, per tal de “crear una xarxa de seguretat perquè puguin caure quan ho necessitin”.

L’Eva va subratllar la importància de continuar establint ponts d’entesa, negociació i diàleg amb  els nostres fills adolescents. Fills que, per la seva banda, ens van posant en un lloc des d’on ens és difícil a vegades reconèixer-nos, reconèixer-los i trobar la forma d’arribar a ells i d’arribar a acords.

L’Eva ens va parlar de l’escolta activa (l’escolta que es practica de l’empatia, la disponibilitat i l’acceptació de l’altre), els missatges “jo” (aquells que parteixen la “meva” descripció de la situació, l’exposició dels sentiments que la situació “em” desperta i del que “jo” necessitaria per sentir-me millor), de la concertació (exposició del problema, i cerca d’alternatives) i, sobretot, del mindfulness (meditació i actitud contemplativa davant les situacions de la vida). Aquestes eines, moltes d’elles provinents de la PNL (programació neurolingüística)  poden ajudar-nos a superar el que l’Eva va anomenar “els murs comunicatius” que poden bloquejar el diàleg i acabar allunyant-nos del nostre objectiu real: acompanyar els nostres fills i filles en el camí de fer-se grans.

Un dels moments més interessants del taller va ser durant la pràctica de mindfulness, durant la qual es va fer un silenci total a l’aula mentres tots apreníem a respirar i a mantenir una atenció plena.

Va ser un taller molt profitós i inspirador per continuar en la nostra tasca de fer de pares i mares en aquesta nova etapa que ens toca viure al costat dels nostres fills i filles.