Què fem des de l’AFA?

Promou la participació de les famílies i col·labora amb les activitats que es porten a terme en el centre, sent un punt de comunicació entre les famílies i la Direcció del centre. I en concret;

· Organitza i desenvolupa les activitats extraescolars (no esportives)

· Proporciona els armariets als nostres fills i filles.

· Promou i organitza la reutilització dels llibres de text.

· Organitza i realitza xerrades partint dels interessos i necessitats plantejades pel centre i les famílies.

· Coordina l’elecció de mares/pares delegats i delegades del classe.

· Participa al Consell Escolar.

· Col·labora amb la direcció del centre en activitats culturals i premis per l’alumnat així com finança part d’actuacions de millora d’espais del centre.

I com ho fem?

A l’AFA hi ha un seguit de comissions o grups de treball fixos, que s’encarreguen de les extraescolars, l’organització de xerrades, la millora dels espais del centre, del manteniment d’un canal de comunicació amb les delegades de cada classe i del material pedagògic: llibres, llicències i lectures.

A cada comissió hi ha un/a vocal que és l’encarregat/a de transmetre a les Juntes mensuals de l’AFA l’estat de les seves tasques, nous projectes, inquietuds, sol·licitar col·laboracions, etc. Cada comissió es autònoma en la seva autogestió.

També hi ha agrupacions puntuals per a tractar temes i/o projectes concrets per un període determinat, com per exemple el que organitza la participació de l’AFA a les Jornades de Portes Obertes.